Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

2020-09-21

W dziale DO POBRANIA zostały umieszczone zaktualizowane wzory formularzy.

Do pobrania zostały umieszczone:

  1. Druki do pobrania w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o nowy projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany

  2. Druki do pobrania w przypadku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji

 

2020-08-04

W dziale DO POBRANIA zostały umieszczone zaktualizowane wzory formularzy w formacie pdf.

 

2020-05-21

Informacja - przywrócenie biegu terminu

 

2020-05-12

W dziale DO POBRANIA zostały umieszczone wszystkie wzory formularzy w formacie pdf.

W dziale OGŁOSZENIA-KOMUNIKATY została umieszczony komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw - prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 

2020-04-28

W dziale DO POBRANIA został umieszczony wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że obiekt budowlany został przyjęty do użytkowania.

 

2020-04-06

W dziale OGŁOSZENIA-KOMUNIKATY została umieszczona informacja o wstrzymaniu biegu terminów - prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 

2019-09-30

Zaktualizowane zostały wszystkie wersje elektroniczne dokumentów w dziale DO POBRANIA

 

2018-11-23

Zaktualizowane zostały wersje elektroniczne dokumentów: WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY (ROBÓT) oraz OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Wszystkie dokumenty w dziale DO POBRANIA

2017-08-05

Zaktualizowane zostały wersje elektroniczne dokumentów: WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO oraz ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dodany dostał formularz KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU. Wszystkie dokumenty w dziale DO POBRANIA

 

2017-07-13

Zaktualizowane zostały wersje elektroniczne dokumentów w dziale DO POBRANIA

 

2017-01-26

Zaktualizowane zostały wszystkie wersje elektroniczne dokumentów w dziale DO POBRANIA

 

2016-02-05

Zaktualizowane zostały wersje elektroniczne dokumentów w dziale DO POBRANIA

 

2015-08-28

Zaktualizowana została w dziale DO POBRANIA nowa wersja elektroniczna Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3).

 

2015-08-14

Zaktualizowane zostały w dziale DO POBRANIA nowe wersje elektroniczne: Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (robót), Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie .

 

2015-05-04

Zaktualizowane zostały w dziale DO POBRANIA nowe wersje elektroniczne: Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (robót), Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, Wniosek o pozwolenie na użytkowanie .

Zakutualizowany został również dział PRAWO.


2013-11-08

W dziale PRAWO zaktualizowane zostały teksty aktów prawnych stan na dzień 8.11.2013 r.

2013-09-30

Zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Limanowej na ul. M.B.Bolesnej 16.

2013-01-16

Zaktualizowane został również dział DO POBRANIA , gdzie umieszczone są nowe wersje: zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

2012-10-26

W dziale PRAWO zaktualizowane zostały teksty aktów prawnych stan na dzień 26.10.2012 r.,

2011-09-19

Na stronie głównej podany został link Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Limanowej na platformie e-PUAP oraz adres  skrytki na e-PUAP.


2011-04-29

W dziale PRAWO zaktualizowane zostały wersje ujednolicone Prawa budowlanego stan na dzień 4.04.2011 r., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stan na dzień 21.03.2011 r.,
Zaktualizowane został również dział DO POBRANIA , gdzie umieszczone są nowe wersje: oświadczenia kierownika o zakończeniu budowy, zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.


2011-01-03

W dziale PRAWO tekst jednolity Prawa budowlanego z  23.12.2010 r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623.
Zaktualizowane został również dział DO POBRANIA , gdzie umieszczone są nowe wersje zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

 

 

 

 

6799