Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA

Treść

PRACA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej jest urzędem administracji zespolonej powiatu limanowskiego i podlega przepisom ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 31 maja 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późniejszymi zmianami).

Informacje o wolnych stanowiskach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępnym w dziale Praca w służbie cywilnej pod adresem http://bip.kprm.gov.pl.

103739