INFORMACJA DOTYCZĄCA PROTOKOŁÓW Z OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Treść

Od 18 września 2023 r., czyli od uruchomienia wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Protokół elektroniczny całkowicie zastąpi dotychczasowy dokument papierowy.

Z dniem 18 września br. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków stanie się podstawowym narzędziem pracy każdego kominiarza w naszym kraju.

WAŻNE!

W związku z powyższym, podczas przeglądu należy zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny!

Protokół elektroniczny będzie można zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie na swoim koncie w systemie CEEB.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Limanowej

 

W załączeniu informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.